Un ampli ventall de serveis al teu abast

A EBRE ENERGIES oferim tots els serveis per al correcte funcionament de les instal·lacions i equips.

  • Càlcul i disseny de les instal·lacions
  • Muntatge d’instal·lacions i posada en marxa
  • Reparació, re-calculació i ampliació d’instal·lacions existents
  • Manteniments (preventius i correctius)
  • Assessorament, direcció d’obra i subministrament de materials per a electricistes instal·ladors.
  • Servei tècnic en carregadors i bateries industrials, tracció, estacionaries, SAI, etc.