Control, estudi i regulació

El control, estudi i regulació són mesures clau a l’hora d’implementar una estratègia d’estalvi i eficiència energètica en qualsevol instal·lació o equipament, per diverses raons:

  • Són una eina d’eficiència aplicable a qualsevol tipus de sistema (climatització, il·luminació, ofimàtica, comunicacions, aigua, etc.).
  • Garanteixen reduccions en el consum energètic sense pèrdua de qualitat del servei prestat, i augmenta la vida útil de les instal·lacions.
  • Repercuteixen en un estalvi econòmic tant pel que fa a la reducció de la factura elèctrica com a la reducció del manteniment necessari.

En concret, un sistema de regulació i control és un conjunt d’elements físics connectats de tal manera que poden realitzar el comandament, direcció o regulació d’un sistema determinat segons unes consignes normalment programades.

A continuació es mostra un sinòptic d’una instal·lació on es veu el quadre elèctric de control, automatitzat segons les necessitats de cada client.

control, estudi i regulació