Bateries i carregadors industrials

A Ebre Energies estem especialitzats en el manteniment de bateries i carregadors industrials.

Sistemes UPS o SAI industrial
Bateries i carregador per a carretilles i carretilles elevadores, apiladors, plataformes elevadores, hidrofregadora, etc.
Moltes vegades a les màquines no els hi traem tot el rendiment, a causa d’una mancança de manteniment (sulfatació de bateries, baixada de rendiment de carregador, escalfament i pèrdues de potència per connexions i cables, etc.)
Manteniment preventiu i correctiu de bateries i carregadors.
Lloguer de bateries per a treballs temporals (magatzems de fruita, treballs temporals de distribució, etc.)